ગયો જમાનો છુક છુક ગાડીનો

 
Contributed by : Anonymous Anonymous   
ગયો જમાનો છુક છુક ગાડીનો

ગયો જમાનો છુક છુક ગાડીનો આવ્યું એરોપ્લેન

ઉડે હવામાં છુક છુક ગાડી ને પડતી મૂકી બહેન

ગયો જમાનો…

ગયો જમાનો છુક છુક ગાડીનો આવ્યું એરોપ્લેન

ઉડે હવામાં છુક છુક ગાડી ને પડતી મૂકી બહેન

ગયો જમાનો…

ઊંચે ઊંચે આભે ચાંદામામાની નિશાળ

તેમાં ભણતા ટોળે ટોળા લાખો તારકબાળ

વાદળ પર જઈ બેસો સાથે લઈ પાટી-પેન

ગયો જમાનો…

સાથે સાથે મસ્તી કરવા આવ્યો છે પવન

રમવા માટે મોટુ મોટુ આભનું ગગન

સુરજ સાથે રમશું એન ઘેન દીવા ઘેન

ગયો જમાનો…
Relevant Blogs

સસલીબેન

સસલીબેને સેવ બનાવી, સસલો જમવા બેઠો

જમતાં જમતાં યાદ આવ્યું કે આજે સોમવાર છે

માખીબેને મધ પીરસ્યું ને મકોડાભાઈ જમતાં

ઢીંગલી રાણી

ઢીંગલી રાણી ઢંગલી રાણી,

પ્યારી-ન્યારી ઢીંગલી રાણી.

છે કાળા લાંબા કેશ તમારા,

છે લાલ ગુલાબી હોઠ તમારા.


સાંજ

એ જો આવે તો

અંધારું લાવે

પંખીને માળે

પાછા એ લાવે.


વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા

વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ॐ વિઠ્ઠલા

કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ॐ વિઠ્ઠલા

સરસ્વતી દેવી

સરસ્વતી દેવી તું છે અમારી વિદ્યાની દેનાર રે

વિદ્યા દો અમને સારી….(૨)

મીઠી મધુરી વીણા દેવી, શોભે તારા હાથે….(૨)

એક વાર હું ને મીરાં

એક વાર હું ને મીરાં મથુરામાં ગ્યા તાં

મથુરામાં ગ્યાતાં ને ઘેલા ઘેલા થ્યા તાં

કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી રાધિકા 

રઘુપતિ રાઘવ

રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ

પતિત પાવન સીતારામ

કબૂતરોનું ઘૂટરઘુ

કબૂતરોનું ઘૂટરઘુ ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

રોજ સવારે ઘૂટરઘુ રોજ સાંજે રે  ઘૂટરઘુ….કબૂતરોનું…

કોઈ રહેતું કૂવામાં ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

કોઈ રહેતું ખોરડે ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

દેવી શારદા પૂજાય

દેવી શારદા પૂજાય અમારી બાલમંદિરમાં

જ્ઞાન ગુરુજી જ્યાં આપે મીઠા જ્ઞાનામૃત પીવડાવે

લાલ ને લીલી, વાદળી પીળી

લાલ ને લીલી, વાદળી પીળી

કેસરી ને વળી જાંબલી વાળી

રંગબેરંગી ઓઢણી લાઉં

બહેન મારીને ઓઢવા દઉં

અરીસો

મારા જેવો બીજો બંટી,

હુબહુ એમાં દેખાય છે.

મારી સાથે માથું ઓળે,

એ મારી સાથે ખાય છે.

કનૈયા લે

કનૈયા લે, કનૈયા લે, મધુરી મોરલી તારી

મધુરી મોરલી તારી, મધુરી બંસરી તારી

મારે કેમ કરી લખવો 'ક'

મારે કેમ કરી લખવો 'ક'

કે હાથ મારા નાના છે

મારે કેમ કરી જોવું ટીવી

કે આંખ મારી નાની છે

Little Bunny Foo Foo

Little Bunny Foo Foo,

Hoping through the forest,

Scooping up the field mice,

And Bopping' 'em on the head.

હાં રે અમે નાના

હાં રે અમે નાના નાજુક ને રૂપાળા

રંગીન પાંખવાળા પતંગિયા રંગ રંગી

હાં રે અમે રહેતા વન વગડાની કુંજે

જ્યાં પંખી ગીત ગુંજે…. પતંગિયા….

More Songs
About Bee
Bee is the most convenient, personalized, and authentic parenting resources hub.
Parenting Concerns

Parenting Concerns

Health Concerns

Health Concerns

Stories

Stories

Activities

Activities

Movies

Movies

Toys

Toys

Fun Facts

Fun Facts

GK Facts

GK Facts

GK Questions

GK Questions

Riddles

Riddles

Tongue Twisters

Tongue Twisters

Jokes

Jokes

Would You Rather

Would You Rather

Truth Challenges

Truth Challenges

Dare Challenges

Dare Challenges

Songs

Songs

Books

Books

Fitness Exercise

Fitness Exercise

Quotes

Parenting Quotes

worksheet

Worksheet