acting song songs   


9 result(s) of acting song songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
Tommy Thumb is Up

Tommy Thumb is up,

And Tommy Thumb is down.

ધોળું ધોળું સસલુ

ધોળું ધોળું સસલુ, ધોળું ધોળું સસલુ

આમ દોડે તેમ દોડે (૨)

જાંબુડો કોણે વાવ્યો

જાંબુડો કોણે વાવ્યો, કોણે વાવ્યો, કોણે વાવ્યો રે

જાંબુડો અમે વાવ્યો, તમે વાવ્યો, આપણે વાગ્યો રે

જાંબુડો…

મેળામાંથી મોટર લાવ્યો

મેળામાંથી મોટર લાવ્યો

રંગબેરંગી મોટર લાવ્યો

ચાવી ચડાવી મોટર ચલાવું ભોં ભોં ભોં

Oats, Peas, Beans and Barley Grow

Oats, peas, beans and barley grow,

Oats, peas, beans and barley grow.

Baby Shark Dance

Baby shark, doo doo doo doo doo doo

Baby shark, doo doo doo doo doo doo

પાંચ નાની ચકલીઓ

પાંચ નાની ચકલીઓ આવી મારે ઘેર

ચણે ચણને કરે ચક ચક

એક ઉડી ગઈ ને રહી ગઈ ચાર

શાકવાળી આવી

શાકવાળી આવી શાકવાળી આવી

શું શું લાવી? શું શું લાવી?

સરસ મજાની કાકડી લાવી

હું સાયન્સ કોલેજમાં

હું સાયન્સ કોલેજમાં જાઉ છું

તોય રહી ગયો કુંવારો

મારા દાદાને મોટરકાર છે

મારા પપ્પા પાયલોટ છે

તોય રહી ગયો કુંવારો