bat songs   


1 result(s) of bat songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
બેટ

છે લાકડાનું લીસ્સુ અંગ

ભૂલકાને ભાવે એનો સંગ

ગોળ ફરી મારે મટકો

જે મારે દડાને ફટ ફટકો