car songs   


1 result(s) of car songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
મારી ચાલે ખબખબ ગાડી

મારી ચાલે ખબખબ ગાડી

કે ભાઈ હું તો ગાડી વાળો ગાડીવાળો

નવી નવી ગાડી ને ઘોડો મજાનો

મનુભાઈની મોટર

મનુભાઈની….મનુભાઈની મોટર ચાલી પોમ...પોમ...પોમ...

મોટરમાં બેસી ચોપાટી જાશું

પતંગ ચગાવશું, રેતીમાં રમશું

મેળામાંથી મોટર લાવ્યો

મેળામાંથી મોટર લાવ્યો

રંગબેરંગી મોટર લાવ્યો

ચાવી ચડાવી મોટર ચલાવું ભોં ભોં ભોં

મોટરખેલ

લાલુ ને કાળું ખેલે ખેલ,

શરૂ કર્યો છે બે ઈંટોથી ખેલ.

બે ઈંટોની રૂપકડી બસ બનાવી,

લગાવી ચોમેર રૂપાળી વેલ.

ગાડી ગાડી રમીએ

ગાડી ગાડી રમીએ ચાલો છોકરાઓ આવો

હું છું એન્જિન ને, ડબ્બા સૌ થઈ જાઓ

ગાડી ગાડી….

નાની-નાની જીવન ગાડી

નાની-નાની જીવન ગાડી

હાથ થી બનતી નથી

દૂર જાય છે.… (૨)

આ અમારી ગાડી છે

આ અમારી ગાડી છે

પગ એનાં પૈડાં છે

પેટ એનું એન્જિન છે

રોજ સવારે ઉપડે છે