dolphin songs   


1 result(s) of dolphin songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
ડોલ્ફીન

અમે નામ પાડ્યું પિનાકીન,

એ સખી અમારી ડોલ્ફીન.

ખૂબજ ઉંચો કુદકો મારે,

જયારે બોલું એક દો તીન.