drum songs   


2 result(s) of drum songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
ઢોલ

ઢમ્મક ઢમ્મક

ભૌ બોલે ઢોલ

કહે આખી દુનિયા

છે ગોલમ ગોલ

નગારુ

મોટું ગોળ તગારા જેવું

પણ પેટ ભીતરથી ખાલી

દંડિકાનો જો માર પડે તો

જાતા કાનનાં પડદા હાલી

More like this