general places songs   


9 result(s) of general places songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
જામ્યો કારીગરનો મેળો

જામ્યો કારીગરનો મેળો.…(૨)

ચાકડો ને ટોપલો લઈને આવ્યા કુંભારભાઈ

માટીમાંથી માટલી નો ઘાટ બનાવે કેવો…. જામ્યો….

ભારત દેશ વ્હાલો

બોલ્યો ભઈલું મારો ન્હાલો,

મને ભારત દેશ છે વ્હાલો.

પ્યારો-ન્યારો ર્સૌંથી વ્હાલો,

મને ભારત દેશ છે વ્હાલો...

હોય દેવળ માં દેવ ઈશુ

હોય દેવળ માં દેવ ઈશુ

ધોળા ખમીસ ને ખીસ્સુ

અમે મેળામાં ફરવા

અમે મેળામાં ફરવા ગ્યાતા

અમે ચગડોળમાં બેઠા તા…. અમે…

બાબો લીધો, બેબી લીધી

મસ્જીદ

અલ્લાહો અકબર એટલે

જગમાં, ખુદા સૌથી મહાન

રબ, રહીમ, ઈશ્વર, ઈશ, ખુદા

છે અલગ અલગ, પણ એક જ નામ

મારા ગાંધીનો ભારતદેશ

મારા ગાંધીનો ભારતદેશ.

આ તો મહાત્મા કેરો દેશ.

ઘર

માણસ બાંધે ઘર રૂપાળું

ને બાંધે પંખીડા માળો

વાંદરા રહ્યા સાવ આળસુ

એ તો પીંખે સુગરીનો માળો

ત્રિરંગો

રાખે ઉંચેરી શાન ત્રિરંગો,

ભારતની પહેચાન ત્રિરંગો.

બિસ્મીલ્લાખાં ની શરણાઈ,

ને તાનસેનની તાન ત્રિરંગો.

પિંકી તારે આવવું મેળે

પિંકી તારે આવવું મેળે ભીડમાં લોકો ભૂલા પડે

માનીજા (૪) જાને ઘેર જા પાછી જાને ઘેર જા(૨)

તારી હારુ હું બંગડી લાવીશ(૨) વેણી લાવીશ (૨)

માનીજા (૪) જાને ઘેર….

More like this
About Bee
Bee is the most convenient, personalized, and authentic parenting resources hub.
Parenting Concerns

Parenting Concerns

Health Concerns

Health Concerns

Stories

Stories

Activities

Activities

Movies

Movies

Toys

Toys

Fun Facts

Fun Facts

GK Facts

GK Facts

GK Questions

GK Questions

Riddles

Riddles

Tongue Twisters

Tongue Twisters

Jokes

Jokes

Would You Rather

Would You Rather

Truth Challenges

Truth Challenges

Dare Challenges

Dare Challenges

Songs

Songs

Books

Books

Fitness Exercise

Fitness Exercise

Quotes

Parenting Quotes

worksheet

Worksheet