grandfather songs   


1 result(s) of grandfather songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
ડંગોરો લઈને

ડંગોરો લઈને દાદાજી આવ્યા

દાદી ધીમા ચાલે, દાદા વાંકા ચાલે... ડંગોરો…

દાદા ધોતીયું પહેરે

દાદાજીનો દીકરો

દાદા મારા ડાહ્યા ડામરા,

હું દાદાજીનો દીકરો

ડંડો એમનો ડાહ્યો ઘોડો

ગમે ત્યારે હંકારી નીકળો.

દાદાજી

ધોળી ધોળી મૂછો રૂડો,

ને ચમકે ચકમક ટાલ.

લાકડી ટેકે ચાલતા દાદા,

કહેતા વારતા રૂડી કમાલ.

મને ગમે છે

મને ગમે છે મારા દાદા

દાદા કદી ના મારતા

મારે કોક દિ' મમ્મી પપ્પા

દાદા કદી ના મારતા

મને ગમે છે….

દાદાજી નો ડગલો

દાદાજીનો ડગલો પહેરી ચાલુ હું તો આમ આમ

આમ આમ ચાલી, છત્રી હાથમાં ઝાલી

દાદાજીના ચશ્મા પહેરી ચાલુ હું તો આમ આમ

મોટો મોટો થાઉં

મોટો મોટો થાઉં

હું તો દાદા બની જાઉં (૨)

દોરાની હું દાઢી ચોડું

રૂ ની મૂંછ બનાવું

દાદાજીની લાકડી

દાદાજીની લાકડી, લાકડી નો ઘોડો

ઘોડાની પૂંછડી પર માર્યો હથોડો

દોડયો દોડયો દોડયો દોડયો