lotus songs   


1 result(s) of lotus songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
કમળ

કીચડમાં ઘર

છે, છતાં સુંદર

ના અડે જળ

એવું ફૂલ અકળ

કમળ

હું જન્મુ કાદવ - કીચડમાં

પણ રહું છું નીલ સરોવરમાં

છે. શ્વેત - ગુલાબી મારા રંગ

હું ડોલું ડગમગ સરોવરમાં

More like this