plant types songs   


2 result(s) of plant types songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
કપાસ

મોંઘામાં મોંઘુ

અનમોલ ફૂલ,

ગુલાબ કરતાં

વધુ એના મૂલ.

થોર

વાડે કાંટાળા લીલા થોર

ઉનાળે આંબે મહેકે મોર

મહોર મંદ મંદ મહેકે

કાળી કોયલડી ચહેકે

More like this