rabbit songs   


7 result(s) of rabbit songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
Little Peter Rabbit

Little Peter Rabbit had a fly upon his nose,

Little Peter Rabbit had a fly upon his nose,

ધોળું ધોળું સસલું

લાલ રુડી આંખો મોટા લાંબા કાન.

મખમલ જેવો ધોળોધબ વાન.

સસલીબેન

સસલીબેને સેવ બનાવી, સસલો જમવા બેઠો

જમતાં જમતાં યાદ આવ્યું કે આજે સોમવાર છે

માખીબેને મધ પીરસ્યું ને મકોડાભાઈ જમતાં

નામ એનું સસલું

મોઢા કરતા મોટા છે કાન.

મખમલ જેવો ધોળો ધબ્બ વાન. 

Here is a Bunny

Here is a bunny with ears so funny

Make bunny ears with finger.

ધોળું ધોળું સસલુ

ધોળું ધોળું સસલુ, ધોળું ધોળું સસલુ

આમ દોડે તેમ દોડે (૨)

ધોળા ધોળ સસલા

ધોળા ધોળા સસલા તમે ક્યાં ચાલ્યા?

અમે વન વગડામાં જઈએ,

લીલું ઘાસ ચૂંટી ખઈએ

More like this
About Bee
Bee is the most convenient, personalized, and authentic parenting resources hub.
Parenting Concerns

Parenting Concerns

Health Concerns

Health Concerns

Stories

Stories

Activities

Activities

Movies

Movies

Toys

Toys

Fun Facts

Fun Facts

GK Facts

GK Facts

GK Questions

GK Questions

Riddles

Riddles

Tongue Twisters

Tongue Twisters

Jokes

Jokes

Would You Rather

Would You Rather

Truth Challenges

Truth Challenges

Dare Challenges

Dare Challenges

Songs

Songs

Books

Books

Fitness Exercise

Fitness Exercise

Quotes

Parenting Quotes

worksheet

Worksheet