vegetable songs   


1 result(s) of vegetable songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
ટામેટું

વાડીમાં થાતું

લીલું ને લાલ.

ભૈ લાલમ લાલ

સુંવાળી ખાલ.

टमाटर बड़े मजेदार

आह ! टमाटर बड़े मजेदारएक

दिन इसको चूहे ने खाया

बिल्ली को भी मार भगाया

आह ! टमाटर बड़े मजेदार

ડુંગરી

ફુંગરી લસણ ને ઘાણા

જે કામ કરે એ શાણા

શાણા ખૂબ જ શકરા ભાઈ

એમના ડીલે લાગતી લ્હાઈ

શાકવાળી આવી

શાકવાળી આવી શાકવાળી આવી

શું શું લાવી? શું શું લાવી?

સરસ મજાની કાકડી લાવી

Peter Peter Pumpkin Eater

Peter Peter pumpkin eater,

Had a wife and couldn't keep her!

ટામેટું

લાલ ચટ્ટાક મોટું પેટ

એનું ઘર તો વાડી-ખેત

લાલ ચણોઠી જેવો રંગ

દાળ-શાકમાં જમાવે રંગ

आलू बोला

आलू बोला मुझको खा लो |

मैं तुमको मोटा कर दूंगा |

पालक बोली मुझको खा लो |

मैं तुमको ताकत दे दूँगी |

લસણ

ધોળા આરસ સરીખુ મારું તન

તોય દેહ મારો મારે દુર્ગંધ

મોગરા જેવી મારી કળિયુ

તોય મળે ના એમાં રજ સુગંધ

One Potato, Two Potatoes


One potato, two potatoes, three potatoes - four

Five potatoes, six potatoes, seven potatoes - more